Мова (мови) освітнього простору

Згідно зі Статутом школи мовою викладання навчальних предметів є українська мова.

У закладі освіти викладається іноземна мова – англійська.