Інформація про наявність вільних місць

Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за№ 564/32016 школа надає інформацію про наявність вільних місць станом на 10 серпня 2021 року:

Класи Кількістькласів на

паралелі

Кількістьучнів Наявністьвільних місць
1 2 84 немає
2 3 92 немає
3 3 95 немає
4 3 89 1
5 3 96 немає
6 3 97 немає
7 4 114 6
8 3 88 2
9 3 88 2
10 2 38 2
11 1 28 2

Звертаємо увагу, що відповідно до п.4 зазначеного Положення зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника), до якої додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року№ 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за№ 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).