Прозорість та інформаційна відкритість

Статут

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Ліцензований обсяг

Фактична кількість осіб, які навчаються

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Матеріальшо-технічне забезпечення закладу освіти

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти 2019-2020 н.р.
Протокол засідання загальних зборів 2019-2020 н. р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти 2018-2019 н. р.
Протокол засідання загальних зборів 2018 2019 н. р

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання, перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Правила поведінки здобувачів освіти

План заходів,спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Кошторис

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості