Робота над науково-методичною проблемою

Науково-методична проблема школи

«Модернізація освітньо-виховного середовища шляхом використання інноваційних технологій з метою формування конкурентно-спроможної особистості»

 Мета і завдання

Мета: пошук раціональних шляхів упровадження інноваційних навчально-виховних технологій та їх модернізація для формування і розвитку конкурентно-спроможної особистості.

Завдання:

-       розроблення моделі конкурентно-спроможної особистості;

-   психолого-педагогічна діагностика приоритетних для учнів напрямків формування та розвитку конкурентно-спроможної особистості;

-       удосконалення навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасної школи;

-       цілеспрямована організація діяльності учнів;

-     організація психолого-педагогічної підтримки становлення та розвитку кожного учня;

-       розвиток інформаційно-технологічної культури учителів і учнів;

-  застосування програмних педагогічних засобів навчання, новітніх інноваційних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі;

-       діагностика та виявлення індивідуальних можливостей, здібностей, нахилів кожного учня та організація психолого-педагогічного супроводу його розвитку;

-       створення умов для дослідницької та наукової роботи;

-    організація профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих предметів;

-       цільове використання варіативної складової навчального плану;

-       визначення шляхів підвищення якості освітніх послуг;

-    створення бази методичних рекомендацій, матеріалів, конспектів занять (уроків, спецкурсів, факультативів, класних годин, батьківських зборів), спрямованих на формування та розвиток конкурентно-спроможної особистості.

Етапи роботи

Період Назва етапу Мета
І етап     2015-2016 навчальний рік

 

Організаційно-теоретичний та діагностико-прогностичний етап Вироблення єдиної системно-комплексної роботи над проблемою, ознайомлення педагогічного колективу з теорією даного питання, діагностування наявних проблем, прогнозування результатів та визначення напрямів роботи.
ІІ етап    2016-2017 навчальний рік  Пошук шляхів реалізації проблеми. Теоретичне дослідження.  Аналіз ефективності впровадження інноваційних навчально-виховних технологій у напрямку формування конкурентно-спроможної особистості та визначення шляхів модернізації навчально-виховного процесу.
ІІІ етап  2017-2018  навчальний рік  Практичне дослідження проблеми Продовження впровадження нових педагогічних технологій, удосконалення освітнього процесу. Забезпечення комплексного підходу вирішення завдань освіти за Державними стандартами.
ІV етап  2018-2019 навчальний рік  Результативно-узагальнюючий етап Визначення ефективності пропонованої проблеми як запоруки формування конкурентно-спроможної особистості. Вибір, аналіз, експериментальна перевірка нових форм і методів роботи з педагогічними кадрами, що приводить до осмислення кожним учителем власного рівня професійної компетентності, виявлення його творчого потенціалу
V етап   2019-2020 навчальний рік  Результативно-аналітичний етап Dизначення шляхів модернізації навчально-виховного процесу з метою формування конкурентно-спроможної особистості з урахуванням потенціалу педагогічного колективу