Робота над науково-методичною проблемою

Науково-методична проблема школи

«Від інноваційного змісту через педагогічну майстерність та виклики сучасного світу до формування компетентної, соціально-успішної особистості»

 Мета і завдання

Мета: пошук раціональних шляхів упровадження інноваційних навчально-виховних технологій та їх модернізація для формування і розвитку конкурентно-спроможної особистості.

Завдання:

-       розроблення моделі конкурентно-спроможної особистості;

-   психолого-педагогічна діагностика приоритетних для учнів напрямків формування та розвитку конкурентно-спроможної особистості;

-       удосконалення навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасної школи;

-       цілеспрямована організація діяльності учнів;

-     організація психолого-педагогічної підтримки становлення та розвитку кожного учня;

-       розвиток інформаційно-технологічної культури учителів і учнів;

-  застосування програмних педагогічних засобів навчання, новітніх інноваційних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі;

-       діагностика та виявлення індивідуальних можливостей, здібностей, нахилів кожного учня та організація психолого-педагогічного супроводу його розвитку;

-       створення умов для дослідницької та наукової роботи;

-    організація профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих предметів;

-       цільове використання варіативної складової навчального плану;

-       визначення шляхів підвищення якості освітніх послуг;

-    створення бази методичних рекомендацій, матеріалів, конспектів занять (уроків, спецкурсів, факультативів, класних годин, батьківських зборів), спрямованих на формування та розвиток конкурентно-спроможної особистості.