Підсумки вступної кампанії

     9 клас

    30 (49%) випускників 9-ого класу 2018 року продовжили навчання в 10-ому класах нашої школи. Один учень став десятикласником іншої школи міста (ЗОШ №22). Почали отримувати професію у професійно-технічних учбових закладах – 5 (9%) випускників:

Сумське вище училище будівництва та автотранспорту – 1;

Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу – 4.

23 учні (40%) випускників прийнято до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації:

Коледж Сумського національного аграрного університету – 5;

Сумський будівельний коледж – 1;

Машинобудівельний коледж – 2;

Сумський технікум харчової промисловості – 11;

Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Б.Бортнянського – 1;

Сумський коледж економіки і торгівлі – 1;

Коледжі у Польщі – 2.

   Виходячи з наведеного аналізу, можна зробити висновки про успішне виконання Закону України «Про загальну середню освіту» щодо забезпечення обов’язкового її отримання, ефективність профорієнтаційної роботи в школі, виконання системи заходів, спрямованих на досягнення збалансованості між професійними інтересами і можливостями учнів та потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності.

     11 клас

    Професійне самовизначення учнів відбулось в профільних класах 11-х класах. 29 (91%) випускників 2018 року вступили на навчання у різні заклади, які надають професійну освіту. З них до ВУЗів ІІІ-ІV рівнів акредитації – 25 учнів (78%, що на 17% менше ніж торік), до професійно-технічних закладів – 1 (3%). Начаються на курса до вступу у Польські навчальні заклади – 3 (9%), працюють – 3 (9%) Таких, що отримують вищу освіту за бюджетні кошти – 16 (50%), що на 30% менше ніж у минулому році. Таким чином, результати ступної компанії випускників 11-х класів 2018 року у порівнянні з минулим роком погіршились.

   Профорієнтаційна робота та академічна підготовка учнів, що навчались у класах з профілем української філології та історичного профілю надала їм можливість обрати спеціальності широкого спектру: філософія, комп’ютерні науки, галузеве машинобудування,право, екологія,готельно-ресторанна справа, педагогічні спеціальності, медицина та лікувальна справа, міжнародні відносини, захист і карантин рослин, журналістика тощо. Широкий спектр обраних професій говорить про різносторонню підготовку випускників школи потреби у знаннях яких задовольняли учителі,а також і викладачівузів, що проводили курси на базі закладу.У результаті зовнішнього незалежного оцінювання (надалі ЗНО) 2018 року випускники школи отримали високий рівень: з української мови – 9 учнів, що становить 28% від загальної кількості, що складали ЗНО (у минулому році 46%), з математики – 1 (14%), з історії України – 7 (26%), з біології – 4 (44% від тих, хто складав).