Учнівське самоврядування

   Шкільна учнівська республіка – добровільне об’єднання учнів, мета якого сформувати в дітей почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

  Завдання учнівського самоврядування: виявлення особистісних якостей та здібностей учнів, створення для їх розвитку та вдосконалення через включення їх в активну громадську діяльність.

Структура учнівського амоврядування