Учнівське самоврядування

   Шкільна учнівська республіка – добровільне об’єднання учнів, мета якого сформувати в дітей почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

  Завдання учнівського самоврядування: виявлення особистісних якостей та здібностей учнів, створення для їх розвитку та вдосконалення через включення їх в активну громадську діяльність.

   Згідно з планом виховної роботи школи на 2015-2016 н.р., на виконання наказу по школі від 03.09.2015 № 378 «Про організацію в школі роботи учнівського самоврядування»  в школі працює  учнівське самоврядування, шкільна учнівська республіка  на чолі  з президентом школи Майбородою Ольгою, ученицею 11-Б  класу. Президент школи координує  й контролює роботу учнівського самоврядування, діяльність законодавчих і виконавчих структур, захищає та відстоює інтереси членів  учнівського колективу, звітує про роботу на загальних зборах. Робота учнівського самоврядування дає  змогу залучити майже всіх учнів до різноманітних видів діяльності школи, а також до управління справами шкільного, класних колективів. Робота учнів у комісіях учнівського самоврядування сприяє вихованню почуття господаря школи, класу, умінню співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму. Шкільна республіка має свою структуру, план роботи.

Структура учнівського амоврядування

Президент учнівської шкільної республіки, учень 9-В класу Бєльський Андрій

президент