Адміністрація школи

Директор школи – Ірина Олексіївна Губська

Директор

  Губська Ірина Олексіївна працює директором школи з 2004 року. Має освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» із спеціальності «Управління навчальним закладом», як учитель зарубіжної літератури – вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший учитель». Як успішний менеджер освіти відповідає про належне кадрове, методичне та матеріальне забезпечення навчального закладу, за рівень організації навчально-виховного процесу з української мови ті літератури, зарубіжної літератури, фізичної культури. Є головою ради навчального закладу, головою педагогічної ради та атестаційної комісії.

                                 Заступник директора з навчально-виховної роботи —                                  Юлія Олександрівна Черв’яцова

Заступник-1

   Червяцова Юлія Олександрівна працює  заступником директора з навчально-виховної роботи з 2001 року. Має освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» із спеціальності «Управління навчальним закладом», як учитель фізики – вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший учитель». Як заступник директора відповідає за поточне та перспективне планування роботи школи, атестацію педагогічних працівників, організацію методичної роботи в закладі, профільного навчання та допрофільної підготовки учнів, профорієнтацію та працевлаштування випускників, за рівень організації навчально-виховного процесу предметів природничо-математичного циклу (фізика, математика, інформатика, хімія, географія, економіка, фізика, астрономія, екологія, біологія, основи здоров’я, природознавство), а також історію, захист Вітчизни та англійську мову.

                              Заступник директора з навчально-виховної роботи —                                  Віталій Васильович Колісник

Заступник-2

  Колісник Віталій Васильович працює  заступником директора з навчально-виховної роботи з 2014 року. Як учитель початкових класів має першу кваліфікаційну категорію. Як заступник директора відповідає за організацію гарячого харчування, збереження здоров’я учнів, облік дітей у мікрорайоні, за рівень організації навчально-виховного процесу предметів естетичного циклу (музику, образотворче мистецтво, технології, креслення, художну культуру) та в початкових класах.

  Заступник директора з виховної роботи — Оксана Леонідівна Зіненко

Зіненко

Зіненко Оксана Леонідівна працює заступником директора з виховної роботи з 2016 року. Має освітній кваліфікаційний рівень «Магістр» із спеціальності «Управління навчальним закладом».  Як заступник директора відповідає за реалізацію принципів українознавства у виховній системі школи, впровадження виховних моделей в учнівських групах, роботу методичного об’єднання класних керівників, роботу учнівського самоврядування, роботу секцій, гуртків, клубів, роботою Євроклубу, співробітництво з культурно-освітніми закладами, громадськими організаціями, вищими та середніми навчальними, фізкультурно-оздоровчими закладами України, діаспори, зарубіжжя з проблем національного виховання, громадської освіти, роботу батьківського клубу всеобучу, профілактичну роботу з правового виховання; позакласну, позашкільну діяльність у канікулярний період, соціальний захист учнів, проведення літньої трудової практики, свят, виставок, спортивно-масових  заходів, природоохоронної роботи та роботу юних інспекторів руху, юних пожежників.