Використання ІКТ

         Проблема вибору педагогами, школою чи керівником певної (педагогічної чи управлінської) технології пов’язана з розумінням ролі тієї чи іншої технології у розвитку та саморозвитку всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, батьків, учителів чи адміністрації школи. Використання можливостей інформаційних і комунікативних технологій дає змогу організувати різноманітні види діяльності з використанням комп’ютерних засобів.

         Тому, нашим вибором стала робота за програмою NET – школа Україна, над якою наш навчальний заклад працює вже дев’ятий рік.

Net-300x224

        Ця програма є комплексною інформаційною системою, застосування якої включає побудову єдиного інформаційного середовища загальноосвітньої установи; дистанційне навчання в рамках шкільного навчального процесу; навчання обдарованих дітей, дітей-інвалідів, хворих дітей, навчання в системі додаткової освіти; побудову єдиного освітнього середовища району (міста) для здійснення обміну інформацією між навчальними закладами, управліннями освіти, дошкільними установами та ін.

  Ця система вирішує завдання:

 для керівництва школи:

 • оперативне отримання і аналіз інформації про навчальний процес для ухвалення  управлінських рішень;
 • ведення алфавітних книг, особистих справ співробітників, учнів, батьків для створення   оперативних звітів;
 • ведення розкладу, перегляд розкладу з різних точок зору (на місяць/ тиждень/ день, по  учителям, по класам, по кабінетах і т.д.), ведення шкільних і класних заходів;
 •  моніторинг руху учнів;
 • створення системи шкільного документообігу;
 • автоматизоване складання звітності для управління освіти;
 • конструювання власних звітів;

для батьків:

 • оперативний контроль по Інтернет за успішністю, відвідуванням школи своєї дитини (через його електронний щоденник);
 • оперативний перегляд його розкладу, звітів по успішності;
 • можливість отримувати розсилку від класного керівника на свій мобільний телефон у вигляді SMS: звіти про успішність дитини, інформацію про збори, заходи, поїздки, відміни занять і ін.;
 •  можливість у будь-який час самостійно робити SMS-запит  з мобільного телефону на спеціальний короткий номер (наприклад, для отримання прогнозованих оцінок за чверть);
 • якщо школа не має доступу в Інтернет – можливість роздрукувати наочні та інформативні звіти для батьків;

для вчителів:

 • ведення електронного класного журналу;
 • автоматичне отримання всіх стандартних звітів про успішність і відвідування;
 • 23-300x165ведення календарно-тематичних планів;
 • доступ до останньої версії свого розкладу, поглядання шкільних і класних заходів;
 •  підготовка і проведення тестування окремих учнів або всього класу;
 •  робота з мультимедійними навчальними курсами на CD-ROM, підключеними до електронного класного журналу NetШколи;
 • ведення портфоліо своїх проектів і методичних  розробок;

41

для учнів:

 • перегляд останньої версії свого розкладу на місяць/тиждень/день, шкільних і класних заходів;
 •  отримання підсумкових і поточних звітів про свою успішність і відвідування школи;
 • доступ до свого 12-300x199електронного щоденника, куди автоматично виставляються оцінки, вносяться домашні завдання і заборгованості по предметах;
 • ведення порт фоліо своїх проектів і досягнень;
 • можливість дистанційного навчання в рамках шкільного навчального процесу;

42

для всіх учасників навчально-виховного процесу:

єдине середовище обміну інформацією в рамках школи (дошка оголошень, каталог шкільних ресурсів, механізм порт фоліо, внутрішня електронна пошта, форум, список іменинників і тому подібне), що покращує взаєморозуміння і співпрацю між всіма учасниками навчального процесу.

Net

Отже, переваги Net Школи для створення єдиного інформаційного середовища загальноосвітньої установи:

 • є інтегрованою комплексною системою, що автоматизує всю діяльність освітнього закладу;
 • забезпечує активну участь у навчальному процесі не тільки співробітників, але і учнів, і, що особливо актуально, батьків;
 • надає унікальну можливість батькам отримувати звіти про успішність і відвідування своїх дітей на мобільний телефон у вигляді SMS;
 • навчає співробітників школи культурі роботи в мережі, спільній колективній роботі, привчає до використання нових інформаційних технологій;
 • має розвинену систему спілкування між користувачами (дошка оголошень, обмін повідомленнями, форум) і колективної роботи над проектами (каталог шкільних ресурсів, особисті і проектні портфоліо);
 • дає можливість організувати тестування (в т.ч. підготовку до зовнішнього тестування) з механізмом ретельної підготовки і проведення тестування всього класу;
 • надає можливість інтеграції в систему навчальних курсів сторонніх виробників, в т.ч. на CD-ROM – вже зараз підключені електронні навчальні посібники компаній «Просвещение-МЕДИА», «Інтерактивна лінія», навчально-методичний комплекс для вивчення англійської мови «Reward»;
 • надає можливість створювати й інтегрувати в системі власні навчальні матеріали у форматі HTML;
 • має розвинені можливості для дистанційного навчання в рамках шкільної системи: навчання хворих дітей, дітей-інвалідів, навчання дітей у віддалених сільських районах і т.д.;
 •  є стандартизованим рішенням, яке навіть без допомоги розробників легко настроюється на потреби конкретного закладу.