Розміри плати за навчання

Згідно зі статтєю 53 Конституції України держава забезпечує доступність та безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах.